Çocukların Korunması Politikası

1.Giriş

Eğitmenler öğrencilerinin rahat ve güvenli bir ortamda ders işlenmesini gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır.  Her eğitmenin çocukların korunması ve gelişimi açısından ahlâki ve yasal yükümlülüğü vardır. Çocuk tanımından ne anlaşılması gerektiği  ilgili yasalarda belirtilmiştir. 

Çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder.(5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu m/3/1-a) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır.(5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun m.6/1-b) Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile (taciz vb. duruma karşı) çocuğun korunması amaçlanmıştır.

2. Politika Beyanı

Trozelders eğitmenleri aşağıdakileri sağlamayı taahhüt eder:

(a) Çocuğun eğitim refahını gerçekleştirmeyi,

(b) Yaşları, kültürleri, yetenekleri, cinsiyetleri, dilleri, ırksal kökenleri ne olursa olsun tüm çocukları dini inanç ve / veya cinsel kimliğine saygı duymayı,

(c) Çocuklara karşı zarardan, ayrımcılıktan ve aşağılayıcı muameleden kaçınmayı ve çocukların haklarına, isteklerine ve duygularına saygı duymayı,

(ç) Çocuğu ruhsal ve fiziksel olarak olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmayı, 

(d) Çocukları korumayı amaçlayacağını,

(e) Ebeveynler ve çocuklar ile işbirliği içinde çalışacağını taahhüt  eder.

3. Politikaların Gözden Geçirilmesi 

Çocukların Korunması politikası durum ve şartların gerekliliğine uygun olarak  göre her yıl bir gözden geçirilir.