İlköğretim Dersleri

Atletizm
Basketbol
Bağlama
Beden Eğitimi ve Oyun
Beden Eğitimi ve Spor
Bilim Uygulamaları
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Bisiklet Sürme
Çince
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Drama
Fen Bilimleri
Gitar
Görsel Sanatlar
Halk Kültürü
Hayat Bilgisi
Hukuk ve Adalet
İletişim ve Sunum Becerileri
İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi
Keman
Koro
Matematik
Matematik Uygulamaları
Medya Okuryazarlığı
Müzik
Okuma Becerileri
Peygamberimizin Hayatı
Satranç
Sosyal Bilgiler
Piyano
Okçuluk
Tenis
Ut
Yüzme
Şehrimiz
Yönetim Bilimi