Yardım Açıklaması

Trozelders'in Eşitlik ve Çeşitlilik Taahhüdü

Trozelders'in Eşitlik ve Çeşitlilik Taahhüdü Trozelders, web sitesi tüm kullanıcıları için destekleyici ve kapsayıcı bir kültürü teşvik etmeye kendini adamıştır. Çeşitliliği teşvik etmek ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak bizim yararımızadır. 

Kuruluş - hizmet sunarken - bu politikaya uygun olarak, müşterilerin veya kamuoyunun yasadışı ayrımcılığına karşı da kararlıdır.

Amacımız, tüm Trozelders kullanıcılarına eşit fırsat tanınmasını ve kuruluşumuza, toplumun tüm kesimlerini temsil etmesini sağlamaktır. 

Bu politika, herkese eşitlik ve adalet sağlama taahhüdümüzü güçlendirir ve yaş, sakatlık, cinsiyeti yeniden atama, evlilik ve sivil ortaklık, hamilelik ve analık, ırk, etnik köken, renk, milliyet, ulusal nedenlerle daha az elverişli hak veya ayrımcılık sağlamaz. Her türlü yasadışı ve haksız ayrımcılığa karşıyız. 

Trozelders, tüm kullanıcılarına adil ve saygılı davranır.

Trozelders'in taahhütleri:

• Bireysel farklılıkların ve hepsinin katkısının takdir edildiği ve değerlendiği bir ortam yaratmak.

•Her kullanıcı için, saygınlık ve saygıyı teşvik eden bir hizmet oluşturmak. 

•Web sitesinin diğer kullanıcılarına veya Trozelders çalışanlarına yönelik herhangi bir yıldırma, zorbalık veya tacize tahammül etmemek.

•Trozelders'in iyi bir yönetim uygulaması olduğuna inandığı sektörde ve pazarda eşitliği teşvik etmek. 

•Düzeltici önlemler uygulayabilmemiz için, endişelerini dile getirmeleri için ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen herkesi teşvik etmek. 

• Kullanıcıları herkese haysiyet ve saygıyla davranmaya teşvik etmek. 

• Adaletin her zaman korunması için, tüm uygulama ve prosedürlerimizi düzenli olarak gözden geçirmek. 

Trozelders olarak, yaş, sakatlık, cinsiyet değişikliği, evlilik ve sivil ortaklık, hamilelik ve analık, ırk, etnik köken, renk, milliyet, ulusal köken, din veya inanç veya cinsiyet ve cinsel yönelim ne olursa olsun her türlü yasadışı ve haksız ayrımcılığa karşıyız. 

Trozelders; eğitmenlerin faaliyetleri sırasında , çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, halk ve diğerleri tarafından  meydana gelebilecek olan zorbalık, taciz, mağduriyet ve yasadışı ayrımcılıkları ciddiye amaktadır.

Bu tür eylemler, trozelders' in politikaları ve prosedürleri uyarınca suistimal olarak ele alınacak ve uygun herhangi bir önlem alınacaktır. Özellikle ciddi şikayetler hâlinde, kullanıcı profilinin haber verilmeksizin web sitesinden derhal kaldırılacağı anlamına gelebilir.

Ayrıca, cinsel taciz, cinsel saldırı iddialarında olduğu gibi cezai bir meseleye yol açabilir. Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Reşit olmayanla Cinsel ilişkiye Girilmesi 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza gerektiren bir suçlardır. Böylesi bir durumda derhal yasal merciler eve trozelders’e bildirilmelidir.

Eşitlik ve çeşitliliğin Trozelders'te sürekli olarak teşvik edilmesini sağlamak için, politikamız yıllık olarak izlenecek ve gözden geçirilecektir.